Övriga tjänster

Vi försöker dela in våra tjänster i bokföring, bokslut och revision men tillhandahåller även näraliggande tjänster såsom rådgivning vid ägarskiftet, bolagsbildningar, förmedling av lagerbolag, skatterådgivning, fusioner, företagsavveckling och de flesta andra tjänster som har med det ägarledda bolaget att göra inom området ekonomi. Vi har dessutom tillgång till ett nätverk med skatteexperter och jurister i de fall det behövs en mer specialiserad kompetens.

Starta aktiebolag

Vi erbjuder hjälp att registrera aktiebolag för ett fast arvode om 6 900 kr inklusive moms och avgifter till bolagsverket. Därefter går vi tillsammans igenom vilka tjänster och program som ni kan tänkas behöva framöver och hjälper till med eventuell skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

Vår bredd är din styrka

031-670480

Val av företagsform

Vi tillhandahåller även tjänster till föreningar, handelsbolag eller enskilda firmor. Beroende på faktorer som ägarstruktur, verksamhet och storlek så passar det ibland bättre med en annan verksamhetsform än aktiebolag. Vi hjälper även till när det är dags att ombilda den enskilda firma till aktiebolag.