Bokslut

När det är dags för årsbokslut handlar det om att avsluta den löpande bokföringen och summera ihop ett räkenskapsår. Den sammanställda informationen presenteras i en resultat och balansräkning som ligger till grund för inkomstdeklaration till Skatteverket och en årsredovisning till Bolagsverket. Tillsammans med kunden tar vi ställning till frågor som upparbetad semesterersättning, utförda arbeten som ännu inte blivit utfakturerade och andra frågor som handlar om att matcha ihop intäkter och kostnader till rätt år. Vi är stolta över den erfarenhet och kompetens vi byggt upp genom åren. Vår målsättning är att kunden skall vara trygg i att det bokslut som upprättas möter alla de legala krav som ställs och ger en rättvisande bild av verksamheten.

K10:a och utdelning

I samband med bokslutsarbetet finns det utrymme för att bistå företaget och dess ägare med skatterådgivning. Ofta handlar det om utdelningsreglerna i fåmansbolag, de så kallade 3:12 reglerna. Det kan dessutom handla om koncernbidrag eller framskjuten beskattning. Vi är inriktade på ägarledda bolag och har kunskap att bistå vid både enklare och lite mer avancerad rådgivning.

Rådgivning av erfarna redovisningskonsulter

031-670480

Deklarationer

Vi hjälper framförallt till med inkomstdeklarationer för våra kundföretag men vi har dessutom hand om en hel del privatdeklarationer. Framförallt är är det delägarnas privatdeklarationer där det kan handla om bostadsbyten, aktieförsäljningar eller utdelningar. Vi finns till för att avlasta företaget och dess ägare, låt oss bli ditt bollplank så att fokus kan ligga på annat än siffror och blanketter.