Mer än revision…

Vi är en revisionsbyrå som har lång erfarenhet av att bistå ägarledda bolag med bokföring, bokslut och revisionstjänster. Vi är tio medarbetare på byrån, två kvalificerade revisorer och åtta redovisningskonsulter.  Vår kombination av revisorer och redovisningskonsulter möjliggör ett brett register av tjänster inom redovisning, revision och skattefrågor.

Läs mer ›

Våra tjänster
_MG_1695

Bokföring

Att arbeta med ägarledda bolag innebär att man utgår från kundens behov och förutsättningar.

Läs mer ›

_MG_1765

Bokslut

Bokslutet summerar ihop räkenskapsårets transaktioner och ligger till grund för deklaration och årsredovisning.

Läs mer ›

_0004__MG_1691

Revision

Revisorn har som uppgift att lämna en revisionsberättelse efter granskning av bolagets räkenskaper och förvaltning.

Läs mer ›